Risicobeheersing: meerwaarde voor MKB bedrijven!

  1. Wat is risicobeheersing precies?

Risicobeheersing zorgt er voor dat de ondernemer zich kan richten
op de doelen van zijn onderneming. Beheersbaarheid van risico’s begint bij bewustzijn, want wat je niet weet kun je ook niet voorkomen.

Belangrijk is dat het niet blijft bij een eenmalige analyse. Het moet systematisch en continue deel uitmaken van de bedrijfsvoering. Want in de dynamiek van de organisatie en omgeving liggen de kansen….maar juist ook de risico’s.

“Risico is de mogelijkheid dat positieve verwachtingen niet worden waargemaakt.”

  1. Belang voor MKB bedrijven

Is risicomanagement alleen voor banken of multinationals relevant? Nee!

Kleine ondernemingen kunnen grote tegenvallers niet opvangen. Vaak zijn er niet de mensen, de middelen of het geld om calamiteiten op te vangen. Denk aan vervanging van een zieke directeur, een ander pand bij brandschade of financiering in geval van slechte liquiditeit. Daarom is inzicht in risico’s belangrijk voor de continuïteit van de MKB onderneming.

  1. Hoe werkt het

Risicobeheersing als belangenafweging is niet nieuw. Ondernemers doen het in de praktijk elke dag. Kopen we die bestelbus of gaan we leasen? Durven we zo´n grote order aan bij die onbekende klant? Moeten we een stilgevallen machine vervangen of repareren? Zijn we verzekerd voor verzuim? Maar vaak gebeurt dit ad hoc, op basis van een noodzakelijke beslissing of iets wat bij de buurman is gebeurd (zoals brand).

Structureel inspelen op de bedrijfsdynamiek vereist risicomanagement. Voor elk bedrijf gelden deze stappen om te doorlopen:

  • Risico-inventarisatie: welke risico’s kent ons bedrijf?
  • Risicobeoordeling: hoe groot zijn ze en wat is de kans dat het gebeurt?
  • Risicobeheersing: welke risico’s willen we elimineren en welke verminderen?
  • Risicofinanciering: welke risico’s kunnen we zelf dragen en welke overdragen?

Niet alle risico’s zijn even belangrijk. Zorg altijd voor een koppeling met de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming. Hierdoor blijft het risico herkenbaar.

  1. Slomp & de Graaf voor onafhankelijk advies

Als specialist in verzekeringen beoordelen we al 35 jaar bedrijfsrisico’s. Hierdoor weten we als geen ander dat schade voortkomt uit risico´s. Risicobeheersing is meer dan alleen het verzekeren van bedrijfsmiddelen. Slomp en de Graaf helpt de MKB-er met visie en expertise bij risicobeheersing. De eerste stap hierbij is uw risicobewustzijn.

Slomp en de Graaf maakt de ondernemer risicobewust. Dit leidt tot margeverbetering.”

De doelstellingen van uw onderneming staan centraal. Onze specialisten op het gebied van bedrijfsrisico’s – mensen, middelen & dynamiek – helpen u om bewuster met uw risico’s om te gaan. Dat geeft u inzicht en maakt het leuk!

Onze missie is de ondernemer te ontzorgen. U kunt zich zo richten op uw kerntaken: zoals klanten bedienen, kwaliteit leveren, innoveren en personeel laten presteren in een prettige werkomgeving.

Wilt u meer weten over risicobewust ondernemen, neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs.

risicomanagement
Risicobeheer is meer dan verzekeren alleen

verzuim zwolle