Onafhankelijk hypotheekadvies is belangrijk !

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn René ter Bruggen, gecertificeerd hypotheekadviseur, en Bert Slomp van Slomp & De Graaf financieel adviseurs.

René ter Bruggen:
“naast het hypotheekadvies is er ook mogelijkheid tot aankoop  begeleiding van een woning. Dit betekent o.a. inspectie van 
de koopovereenkomst, de woning en onderhandeling met de 
verkopende partij.” Wij kennen de regio goed en zijn een onafhankelijke
partner om samen met u uw woning aan te kopen”.

Een onafhankelijk financieel advieskantoor, niet gebonden aan alleen RegioBank hypotheken. Wij bieden geheel onafhankelijk geldverstrekkers aan die het beste passen bij uw situatie tegen de scherpste rente. Dit biedt keuzevrijheid in advies gericht op de wensen van de klant, rentevergelijk en productvergelijk.

Verandert er iets in uw leven dat van invloed kan zijn op uw hypotheek? Dan kunt u altijd terecht bij Slomp & De Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank. Wij beantwoorden graag uw vragen en op uw verzoek geven wij u een hypotheekadvies voor uw nieuwe situatie.

Enkele praktijkvoorbeelden waarvoor een hypotheek nodig is:

U wilt verbouwen!

Uw huis bevalt goed en u heeft geen behoefte om te verhuizen. Maar u zou wel wat meer ruimte willen. Of misschien is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt. Tijd voor een verbouwing dus.

Slomp & De Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank, kijkt graag naar de mogelijkheden om uw bestaande hypotheek aan te passen.

U groeit uit uw huis!

Met het krijgen van kinderen, kunt u uit uw huis groeien. Soms is het handiger om een ander huis te kopen, bijvoorbeeld een huis met een tuin. Slomp & de Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank, helpt u graag met een passende hypotheek.

U gaat samenwonen!

Samenwonen kan naast een nieuwe stap in uw relatie, ook iets betekenen voor uw hypotheek. Zo kan één van beide partners al een huur of koopwoning hebben. Slomp & De Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank, helpt u graag om te kijken wat de nieuwe situatie betekent voor uw hypotheek.

U wilt kleiner gaan wonen!

Als uw kinderen het huis uit gaan, breekt een nieuwe fase aan. Misschien wilt u wel kleiner gaan wonen of dichterbij uw kinderen. Slomp & De Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank, bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn voor uw hypotheek.

Bel voor een afspraak of loop gerust binnen. U bent van harte welkom bij Slomp & De Graaf financieel adviseurs, zelfstandig adviseur van RegioBank te Zwolle, Willemskade 16 en Hasselt, Nieuwstraat 8.

Maak een afspraak:

http://www.slomp-degraaf.nl/particulier/hypotheek

T 038-4534690

@ info@slomp-degraaf.nl

 

Kuddedier? Of inzicht in verzuim vanaf januari?

verzuimverzekering vanaf januari oversluiten?

Voor de meeste ondernemers in het MKB wordt het verzuimrisico (lees: verzuim verzekering) aan het eind van het jaar beoordeeld.

Met het idee: “kan dat niet wat minder?”. En ja, in 90% van de gevallen kan het zeker minder.

Kuddegedrag

Elk jaar vanaf oktober met het hoogtepunt in december willen werkgevers graag hun huidige verzuimverzekering onder de aandacht brengen, snel wat gegevens aanleveren en huppakee een prijsindicatie. Dit gebeurt al jaar en dag en toch verbaas ik me er steeds nog over dat in de kortste  en drukste maand van het jaar (december) ondernemers dit blijven doen. Waarom niet het hele jaar gebruik maken van deze mogelijkheid. Begin in januari!

Ik leg dat zo verder uit.

Het is een gegeven dat de verzuimverzekering vaak de duurste verzekering is voor MKB Nederland. Daarnaast voelt het hoge premiebedrag ook nog eens onrechtvaardig als je geen beroep hebt gedaan op de polis, omdat er geen verzuim is geweest; of in het geval de ziekte periode valt in het eigen risico. Dat is het gegeven van een onzekere gebeurtenis. Toch kun je er als ondernemer er iets aan doen.

Wat kun je doen

Naar mijn mening zijn er een 4-tal factoren die het systeem overeind houden, waardoor je als ondernemer elk jaar teveel betaalt voor jouw verzuimrisico:

 1. Prioriteit (verzekeringen zijn noodzakelijk kwaad)… ofwel, geen tijd voor
 2. Verzekeraar & tussenpersoon
 3. Onwetendheid
 4. Financieel bewust zijn

 

 1. Prioriteit= verzekeringen zijn noodzakelijk kwaad

Verzekeringen worden vaak gezien als kansberekening op ziekte of – wat scherper uitgedrukt – als een kansspel, met als inzet de onzekere kans dat de verzekering tot uitkering komt, want je weet niet wanneer iemand ziek wordt en voor hoe lang. Dit voelt vaak als onrechtvaardig. De ondernemer ziet het als noodzakelijk kwaad en heeft vaak het idee dat de verzekeraar door de kleine lettertjes niet uitkeert. Daardoor is er geen prioriteit en komt het op 6e of 7e plaats.

2.Verzekeraars & Assurantie Tussenpersoon

Verzekeraars en assurantie tussenpersonen zijn ook een belangrijke factor in het hele systeem, wat immers zij dragen het risico, adviseren ze en communiceren erover. Ten eerste zorgen de meeste verzekeraars dat de expiratiedatum van de verzekering op 1 januari wordt gezet ook al is de betreffende de verzekering per 1 mei 2017 ingegaan. Ten tweede wordt vaak afgesproken dat een verzuim verzekering bij het eerste contract voor 3 jaar loopt. Ten derde is er door verzekeraars onderling afgesproken door middel van een gedragscode dat een stilzwijgende verlening niet meer 3 jaar mag verlengen, maar gebeurt dit in de praktijk nog wel. Omdat zowel verzekeraars en blijkbaar tussenpersoon er belang bij hebben dat werkgevers voor een langere periode bij dezelfde verzekeraar blijven daardoor houden we dit systeem in de hand.

 1. Onwetendheid

Maar bent u daarbij gebaat?  Nee, u bent er niet bij gebaat en wanneer er verzuim is geweest of technisch resultaat (= uitkering vs. Premie) is bij een bepaalde verzekeraar onvoldoende, dan worden premies verhoogd. Heeft u een drie jarig contract dan loopt uw polis volgens expiratiedatum nog een paar jaar door. Toch heeft u maar 30 dagen te tijd gehad om te reageren na bekend was geworden dat de premie meer dan 25% is verhoogd.

Kunt u er iets aan doen? U kunt u er zeker iets aan doen, maar dan zal u wel zelf in actie moeten komen.

 1. Vraag een second opinion aan
 2. Bij verlengingen nergens voor tekenen
 3. Bij nieuwe contracten vragen naar de mogelijkheid van contractduur van 1 jaar
 4. Informeer of vraag ook naar de exit bepalingen in het contract

En hoe zit dan met de lopende contracten: er is in 2011 gedragscode afgesproken flexibel om te gaan met opzeggingen rond langdurige contract. In 2015 is deze geëvalueerd en een klein beetje aangepast, maar wordt deze door verzekeraars volledig gevolgd? Nee, ga daar maar niet van uit. Kun je dus toch wel af van je dure langlopende verzuimpolis? Dat is verschillend per verzekeraar.

 1. Financieel inzicht

Wat kost een werknemer binnen jouw bedrijf per dag als hij ziek is? Gemiddeld wordt er gezegd € 250,00 per dag, afhankelijk van uw sector, werkgeverslasten, het werknemersbestand en of er vervanging moet worden geregeld. Wat kun je dan doen aan deze kosten: zijn er wel of geen wachtdagen afgesproken binnen de arbeidsovereenkomst of cao, leg je het vast als iemand zich ff een dagje ziekmeldt? En zo kun je natuurlijk een hele opsomming maken om inzicht te creëren in de afgelopen jaren.

Vind je het normaal en accepteer je een verhoging van je huidige verzekeraar omdat je verzuim hebt gehad? Staat de verhoging in verhouding met de incidentele last die je hebt veroorzaakt? Uit ervaring weet ik dat dit inzicht er vaak niet is. Offertes worden klakkeloos gebaseerd op verzuim rapportages of andere cijfers die uit een bepaald systeem komen.

Op zich lijkt dit logisch en een objectieve manier om tot een verzuim premie te komen. Maar verzekeren gaat over het prijzen van risico´s en daarvoor is inzicht nodig in het werkelijke risico. Het gaat om mensen. Mensen die ziek waren, ziek zijn, of ziek kunnen worden. Verzuimcijfers dienen gecorrigeerd te worden voor bijvoorbeeld mensen met een no risk status, zieke medewerkers die al uit dienst zijn, deelherstel, etc., etc.. Als adviseur moet dit altijd het uitgangspunt zijn achter de totstandkoming van de premie en het gesprek met de verzekeraar. En dit hoeft echt niet ten koste te gaan van de privacy van het personeel.

Uit de praktijk

In mijn beleving zou geen enkele werkgever dit moeten accepteren want het gevolg van dit systeem is dat de premie van de verzuimverzekering onverminderd hoog blijft, de afgelopen jaren hebben wij bij werkgevers een resultaat geboekt waar de totale premielasten op jaarlijkse basis is bespaard die elders waren verzekerd. Dit betreft werkgevers in verschillende sectoren.  Echt niet in alle gevallen, maar wel in de meeste situaties hebben wij serieuze besparing  gerealiseerd van > 30% per werkgever. Wat is het geheim: Er is geen geheim, wij profiteren van een systeem dat door mensen (kuddegedrag) in de hand wordt gehouden omdat ze er beter van worden, van goeder trouw zijn en door onwetendheid. Ik zal willen voorstellen doe het eens anders: door tijd te nemen en niet in de drukste maand (december) gaan controleren, bij huidige verzuim (uitloop) juist gaan vergelijken, geen verhogingen zomaar accepteren, geen langdurige verzekeringscontracten maar maximaal 1 jaar (laat verzekeraars zich maar bewijzen) af te sluiten. Door 3 jarig contracten niet meer te accepteren en/of te informeren welke exit bepalingen er zijn. De polis is conform de gedragscode gewoon te beëindigen en u huidige polis laten controleren door een andere partij. Die wel weet waar hij over praat.

TOP 5 redenen van structurele besparing die wij realiseren

 • Huidige tussenpersoon zegt dat polis niet maandelijks kan worden beëindigd;
 • Verzekeraar hanteert nog 3 jarige contract stilzwijgend
 • Onwetendheid bij werkgevers of loyaliteit (nog steeds loyaal bij verschil van 30%)
 • De juiste vragen te stellen en gegevens uit te vragen
 • Allergie voor langdurige contracten

Conclusie

Ik ben van mening dat werkgevers geen idee hebben wat ze in totaliteit aan kosten maken voor hun verzuimrisico. De verzuimverzekering is maar een klein onderdeel van het geheel, het verzacht op het de moment de pijn iets maar het levert geen structurele oplossing voor het bedrijf. Creëer inzicht in de kosten van verzuim, wat zijn je verplichtingen met betrekking tot loondoorbetaling in een bepaalde sector, van de lasten die een werkgever op het moment van uitval door ziekte – naast het loon – ook nog moet doorbetalen. Breng dat in kaart, stel jezelf de vraag: wat is de financiële impact voor mij en mij organisatie als iemand langdurig uitvalt? Wat kan ik of wil ik wel zelf dragen. Controleer je polis van de afgelopen jaren en check niet alleen de premie, maar ook het eigen risico, wel of geen werkgeverslasten en de loondekking 1e en 2e jaar. Het is niet een kwestie van goed of fout maar wees bewust van wat je betaalt. Hoe kom je daar achter? Door verschillende opties naast elkaar neer te zetten. Voor ons is dit dagelijkse kost, voor u als ondernemer wellicht 1 keer per jaar of (3) jaar.

Tot slot wens ik iedereen een heel gezond & gelukkig 2018.

Maurice Zieleman

Adviseur verzuim en sociale zekerheid

 

MKB Cyber Risico: hype of wake up call?

Cyber security is hot

Cyber veiligheid is hot en advies op het gebied van cyber risico’s is lucratief. Zo heeft Deloitte haar winst behoorlijk opgepoetst door met name de groei in haar (cyber) adviespraktijk. Er is veel te lezen in de media over schade door cyber criminaliteit. Verder wordt gerept over opportunisten, die zich roeren op de onbeschermde adviesmarkt van cyberrisico’s.

Je zult maar MKB-er zijn en keuzes moeten maken rond jouw cyber veiligheid. Wie gaat je daar bij helpen? En hoe oprecht en vakbekwaam is die hulp dan?

Mijn advies: neem het heft in eigen handen.

Cyber Risico voor het MKB

Wikipedia omschrijft cyber als “een voorvoegsel dat gebruikt wordt voor iets dat met internettechnologie samenhangt”. Cyber risico houdt zich bezig met de risico’s die hiermee samenhangen. Aangezien tegenwoordig bijna alles in verbinding staat met het internet, treft dit risico ook bijna alle ondernemingen in het MKB. Denk aan de fietsenwinkel die fietsen online ook gaat aanbieden; een groothandel wiens leveranciers kunnen inloggen op het extranet om voorraad aan te vullen; het vastleggen van klantgegevens in de cloud, en zo voort.

Er zijn twee gebieden die veel aandacht krijgen rond cyber beveiliging. Dit is [1] wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens en [2] cyber criminaliteit. Beide dragen bij aan de groeiende aandacht voor het cyber onderwerp, maar hebben een andere oorsprong.

Bescherming persoonsgegevens

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt), vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens zijn waardevol en zijn bij wet beschermd. Dit stelt eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met gegevens van personen. Deze waarde zie je ook terug in de prijzen die criminelen op het dark web betalen voor verschillende soorten persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er? De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. In de AVG, of de officiële Europese benaming General Data Protection Regulation (GDPR), wordt veel bepaald over verantwoordelijkheden rondom het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens, maar niet over je bedrijfsinformatie en data. En die zijn minstens zo belangrijk voor de continuïteit van de organisatie.

Cyber criminaliteit

Daarnaast is er veel aandacht voor cyber criminaliteit. De schade voor de Nederlandse economie wordt geschat op meer dan 10 miljard euro per jaar. Dit is 7 miljard euro meer dan autoschades en  bijna 9 miljard euro meer dan winkeldiefstal. Het blijft bij schattingen omdat statistieken ontbreken. Lang niet alle ondernemingen melden dat ze slachtoffer zijn geworden van cyber criminaliteit, mogelijk ingegeven door angst voor reputatieschade. Maar ook de relatie met de plicht tot rapportage van datalekken (met bijbehorende kans op boetes) draagt bij aan terughoudendheid.

Hoewel de specifieke cijfers ontbreken, bestaat algemene consensus dat cyber risico’s in het MKB steeds groter worden. Als oplossing wordt aangedragen het tijdig uitvoeren van software updates, periodiek back-ups maken en het aanschaffen van de laatste virusupdates. Dit is niet kostbaar en vrij simpel uit te voeren. Veel van de problemen zijn echter terug te voeren op gedrag. Menselijke fouten zijn niet zomaar met programmeren te voorkomen en vragen om een bredere aanpak.

Cyber Risico Management

De oplossing ligt in de geïntegreerde benadering van cyber risico’s. Hierbij moeten zowel de systemen van de organisatie (hardware en software) als de processen en procedures op systematische wijze zijn georganiseerd en worden meegenomen in de risicobeoordeling.  Cyber risico management is een gestructureerde aanpak, die bestaat uit 4 stappen.

Inventarisatie, beoordeling, beheersing, financiering

Inventarisatie: allereerst wordt gekeken naar de verschillende aspecten van bescherming van persoonsgegevens tot databeveiliging en bedrijf continuïteit na een hack, ofwel een inventarisatie van de cyber risico´s.

Beoordeling: vervolgens wordt beoordeeld hoe groot de risico´s zijn en wat de kans is dat het gebeurt. Per bedrijfstak zijn de verschillen groot en maatwerk is noodzaak.

Beheersing:  welke risico’s willen we elimineren en welke verminderen? Verminderen betekent ook het (re)organiseren van de bedrijfsprocessen en procedures om de kans op schade te verminderen.

Financiering: welke risico’s kunnen we zelf dragen en welke willen we overdragen? Dit kan in de vorm van een cyber verzekering of outsourcing.

Maak je bedrijf sterker

Al met al zijn cyber risico’s niet zo makkelijk weg te nemen. Het ei van Columbus is nog niet gevonden: niet alleen het installeren van een firewall, niet alleen het opstellen van procedures voor medewerkers, niet alleen het afsluiten van een cyber verzekering.  De oplossing ligt in een bredere benadering.

Maak je bedrijf sterker door zelf verantwoordelijkheid te nemen met het integraal toepassen van cyber risico management. Dit begint met een nulmeting.

Hype of wake up call?

Terug naar de vraag of cyber risico’s een hype of wake op call is. Mijn advies is het heft in eigen handen te nemen. Beschouw de bedreiging van cyber risico’s als een wake up call en zorg dat je als MKB-er weerbaar wordt. Denk na over de mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf en zorg voor een cyber beleid. Gebruik cyber als aanjager van interne technologische verbeteringen en externe marktkansen. Daar helpen we je graag bij.

Tot slot

Wil je weten wat informatiebeveiliging voor jouw organisatie betekent?

Slomp & De Graaf financieel adviseurs werkt samen met Rijs Solutions (ICT) en Bureau Marjos Leroy (kwaliteitsmanagement) voor een geïntegreerde risicomanagement benadering. We hebben samen een korte checklist ontwikkeld om je inzicht te geven op dit gebied en waar voor jou mogelijke aandachtspunten liggen. Heb je interesse in deze scan? Vul deze dan hier in en ontvang een gratis Whitepaper met hands-on tips om als organisatie direct aan de slag te gaan met informatiebeveiliging.

Kijk voor meer informatie op maakjebedrijfsterker.nl.

Verzuimverzekering = loondoorbetaling bij ziekte

Risicobeheersing van loonkosten bij ziekte

Ik heb vaak het genoegen om bij werkgevers aan tafel te spreken over hun belangrijkste aandachtspunt: de werknemers. Werknemers in dienst betekent voor een werkgever een risico omtrent de loondoorbetaling verplichting. Dit is voor de werkgever een behoorlijk groot risico, welke hij kan beheersen door middel van 3 opties:

 1. Volledig verzekeren
 2. Deels zelf dragen + deels verzekeren
 3. Volledig zelf dragen

Om bij het begin te beginnen, alles valt en staat met de vraag wat is voor mij de financiële impact als een werknemer ziek raakt en zijn loon moet door betalen (maximaal 104 weken)?  Voor elke ondernemer is het antwoord op deze vraag anders omdat ieder zijn eigen financiële situatie zelf het beste kan beoordelen. Het is een afweging tussen risicotolerantie (hoeveel risico kan ik dragen) en risicoperceptie (hoeveel risico wil ik dragen).

“Ik betaal me scheel aan mijn verzuimverzekering”

Uiteraard is het van belang om te weten wat je betaalt voor zo’n verzekering. Het belangrijkste wat ik altijd ervaar is dat ondernemers  onvoldoende risicobewust zijn om deze inschatting te maken. Sterker nog, in de praktijk maak ik dagelijks mee dat kosten voor de verzuimverzekering en de risico’s die ondernemers lopen, puur gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet op feiten.

Daarnaast ben ik van mening dat ondernemers heel veel Euro’s kunnen besparen op de huidige verzuimpolis. Dat vergt echter wel een onafhankelijk adviseur die kennis heeft van de wet-en regelgeving en de spelregels bij verzekeraars.

Wist u dat?
 • Uw huidige polis in de meeste gevallen dagelijks opzegbaar is;
 • Bij veel verzuim/uitkering van ziekengeld in de meeste gevallen een stijging van de huidige premie het gevolg is
 • 20% van de werkgevers worden geconfronteerd met een 3e jaar loondoorbetaling, door een sanctie opgelegd door het UWV. De meeste verzekeraars geven hiervoor geen dekking, oftewel geen poortwachter garantie
 • Dat u bij langdurige verzuim ook kunt switchen van verzekeraar i.v.m. uitloop dekking
De menselijke maat

Over het risico verzuim kan ik een heel boek over schrijven. Elke sector, elk ziektegeval heeft weer zijn unieke karakter. De Wet verbetering Poortwachter controleert dat werkgevers en werknemers er alles aan doen om langdurig verzuim tegen te gaan. Het gevaar van deze doorgevoerde – politiek gedreven – regelgeving is bureaucratische besluitvorming. Mijn beleving en visie is dat we de menselijk maat weer leidend wordt. Dit betekent los komen van lijstjes afvinken en gewoon weer het gezond verstand gebruiken om het uiteindelijk met elkaar goed te regelen.  Dan is een verzuimverzekering een goede pleister om het bloeden tegen te gaan; een slot op de deur.

Maar alles heeft zijn prijs. En wat duur is kun je alleen beoordelen in de context van het bedrijf. Daar kunnen onafhankelijk adviseurs een goede rol in spelen, vaak veel beter dan nu het geval is.

Meer weten? Neem nu contact op via onderstaande link:     verzuim zwolle

Maurice Zieleman RADI  |   Inkomensadviseur voor bedrijven

Risicobeheersing: meerwaarde voor MKB bedrijven!

 1. Wat is risicobeheersing precies?

Risicobeheersing zorgt er voor dat de ondernemer zich kan richten
op de doelen van zijn onderneming. Beheersbaarheid van risico’s begint bij bewustzijn, want wat je niet weet kun je ook niet voorkomen.

Belangrijk is dat het niet blijft bij een eenmalige analyse. Het moet systematisch en continue deel uitmaken van de bedrijfsvoering. Want in de dynamiek van de organisatie en omgeving liggen de kansen….maar juist ook de risico’s.

“Risico is de mogelijkheid dat positieve verwachtingen niet worden waargemaakt.”

 1. Belang voor MKB bedrijven

Is risicomanagement alleen voor banken of multinationals relevant? Nee!

Kleine ondernemingen kunnen grote tegenvallers niet opvangen. Vaak zijn er niet de mensen, de middelen of het geld om calamiteiten op te vangen. Denk aan vervanging van een zieke directeur, een ander pand bij brandschade of financiering in geval van slechte liquiditeit. Daarom is inzicht in risico’s belangrijk voor de continuïteit van de MKB onderneming.

 1. Hoe werkt het

Risicobeheersing als belangenafweging is niet nieuw. Ondernemers doen het in de praktijk elke dag. Kopen we die bestelbus of gaan we leasen? Durven we zo´n grote order aan bij die onbekende klant? Moeten we een stilgevallen machine vervangen of repareren? Zijn we verzekerd voor verzuim? Maar vaak gebeurt dit ad hoc, op basis van een noodzakelijke beslissing of iets wat bij de buurman is gebeurd (zoals brand).

Structureel inspelen op de bedrijfsdynamiek vereist risicomanagement. Voor elk bedrijf gelden deze stappen om te doorlopen:

 • Risico-inventarisatie: welke risico’s kent ons bedrijf?
 • Risicobeoordeling: hoe groot zijn ze en wat is de kans dat het gebeurt?
 • Risicobeheersing: welke risico’s willen we elimineren en welke verminderen?
 • Risicofinanciering: welke risico’s kunnen we zelf dragen en welke overdragen?

Niet alle risico’s zijn even belangrijk. Zorg altijd voor een koppeling met de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming. Hierdoor blijft het risico herkenbaar.

 1. Slomp & de Graaf voor onafhankelijk advies

Als specialist in verzekeringen beoordelen we al 35 jaar bedrijfsrisico’s. Hierdoor weten we als geen ander dat schade voortkomt uit risico´s. Risicobeheersing is meer dan alleen het verzekeren van bedrijfsmiddelen. Slomp en de Graaf helpt de MKB-er met visie en expertise bij risicobeheersing. De eerste stap hierbij is uw risicobewustzijn.

Slomp en de Graaf maakt de ondernemer risicobewust. Dit leidt tot margeverbetering.”

De doelstellingen van uw onderneming staan centraal. Onze specialisten op het gebied van bedrijfsrisico’s – mensen, middelen & dynamiek – helpen u om bewuster met uw risico’s om te gaan. Dat geeft u inzicht en maakt het leuk!

Onze missie is de ondernemer te ontzorgen. U kunt zich zo richten op uw kerntaken: zoals klanten bedienen, kwaliteit leveren, innoveren en personeel laten presteren in een prettige werkomgeving.

Wilt u meer weten over risicobewust ondernemen, neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs.

risicomanagement
Risicobeheer is meer dan verzekeren alleen

verzuim zwolle